Vargön Vänersborgs Badmintonklubbs styrelse består av (kontakt):

Ordförande: 

Marcus Vänerskog


Kassör:
Anna-Lena Dahlgren

Sekreterare:
Anette Bergström
 

Styrelseledamöter:

Urban Eriksson
Anton Drevander


Suppleanter:
Mats Pettersson
Pernilla Leckström


Valberedning:

Jan Karlsson
Gunnar Tängström


Tävlingkommitte':
Urban Eriksson
 

Barista: 

Jan Svensson