Välkommen att kontakta:

Ordförande

Marcus Wänerskog
Tel. 0761-999555

e-mail styrelsen@vargonvanersborgsbadmintonklubb.se


Tävlingsledare:

Urban Eriksson

Tel. 0705-128214

e-mail: urban.eriksson65@gmail.com

Kassör:
Anna-Lena Dahlgren
Adress:
Stenrösevägen 22
46260 Vänersborg

Tel: 0706-614414
e-mail: peroanna-lena@telia.com
 

Övriga medlemmar i styrelsen finns här.....