Klubben disponerar följande tider i Arena Fyrkanten, Vargön.
Se Kalendern för spel tider/inställda tider

Juniorer

Måndagar i Arena Fyrkanten kl. 18:30 - 20:00

Seniorer

Arena Fyrkanten på Onsdagar kl . 20:00 - 22:00

Juniorer och seniorer 

Disponerar Arena Fyrkanten på lördagar  kl. 09:00 - 12:00